Play: Game Angry Bird nhặt trứng on GameFlash.Vn

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Game Information

Game Title: Game Angry Bird nhặt trứng

Game ID on GameFlash.vn: 6883

Total hits of the game: 4975

Category: Game Angry Birds

Tags:Angry bird golden eggs

Description:

Giúp Angry Bird hoàn thành tất cả các cấp và thu thập trứng của trò chơi này.

Game from same category